Konferencja "Zawodowcy NA START!"

8 Grudnia 2014, 09:00-16:00 (Poniedziałek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Warsztaty

Warsztaty Erasmus+ 
Warsztaty skierowane są do przedstawicieli szkół zawodowych oraz innych podmiotów zajmujących się kształceniem, bądź szkoleniem zawodowym.
Poprowadzą je przedstawicielki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+: Izabela Laskowska i Anna Kowalczyk.
Uczestnicy poznają program Erasmus+ i możliwości jakie oferuje, dowiedzą się, kto może z niego skorzystać, jakie działania można realizować i sfinansować w sektorze kształcenia zawodowego.
Będzie również okazja, aby przedstawić swoje pomysły na działania dotyczące współpracy zagranicznej oraz uzyskać praktyczne porady, w jaki sposób przedstawić je we wnioskach by uzyskać dofinansowanie.
 
Warsztaty Europass
Warsztaty przeznaczone są dla kadry i profesjonalistów z sektora kształcenia i szkolenia zawodowego, nauczycieli, dyrektorów, doradców zawodowych.
Warsztaty zostaną przeprowadzone przez Konrada Romaniuka - p. o. Koordynatora Krajowego Centrum Europass funkcjonującego w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji będącej także Narodową Agencją Programu Erasmus+.
Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy na temat zastosowania dokumentów Europass, które pozwalają lepiej zaprezentować własne kompetencje i umiejętności, przez co umożliwiają skuteczne poszukiwanie pracy i nauki nie tylko w kraju ojczystym, ale i za granicą.
Omówione zostaną poszczególne dokumenty Europass: Europass CV, paszport językowy, mobilność, oraz suplementy do świadectw i dyplomów. Przewidziany jest także czas na pytania i odpowiedzi. 
 
Warsztat EURES
Warsztat przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół zawodowych i techników zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w innym kraju Unii Europejskiej, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz doradców zawodowych pracujących z uczniami ww. szkół. 
Warsztat zostanie przeprowadzony przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - doradców EURES - profesjonalnych doradców w zakresie poszukiwania zatrudnienia w Unii Europejskiej. 
W trakcie warsztatu omówione zostaną funkcjonalności systemu Eures - sieci europejskich ofert pracy. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jak skutecznie szukać pracy, jak nawiązać kontakt z zagranicznym pracodawcą i jak w sposób bezpieczny podjąć zatrudnienie poza granicami Polski.