Konferencja "Zawodowcy NA START!"

8 Grudnia 2014, 09:00-16:00 (Poniedziałek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Program Konferencji

09.00 - 10.00   Rejestracja uczestników 


10.00 - 10.10   Powitanie  

Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

Teresa Kamińska, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

 

10.10 - 10.25   Przemówienia otwierające 

Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki

Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

10.25 - 10.45   Prezentacja - wprowadzenie do debaty - Edukacja zawodowa, a rynek pracy

Maciej Lis, Instytut Badań Strukturalnych


10.45 - 12.15   I sesja - Kształcenie zawodowe w Polsce i UE - dlaczego i jakiej odnowy potrzebuje? 

Mirosław Marczewski, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 

Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki

Karl Wieczorek, Ministerstwo Nauki, Rozwoju i Gospodarki Austrii

Grzegorz Baczewski, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan 

Steven Bainbridge, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego - CEDEFOP

 

12.15 - 12.35   Przerwa na kawę 


12.35 - 12.55   Prezentacja - System ECVET jako narzędzie rozwoju jakości kształcenia zawodowego (Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) 

Jolanta Urbanikowa, Pełnomocnik Rektora UW ds. realizacji Procesu Bolońskiego, Ekspertka ECVET

 

12.55 - 14.25   II sesja - Szkolnictwo zawodowe i biznes - jak stworzyć związek idealny?

Norbert Schöbel, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego 

Teresa Kamińska, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Jadwiga Piechowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku

Sławomir Fater, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi 

Maria Montowska, Dyrektor ds. Kształcenia Zawodowego Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej 

Przedstawiciele uczniów Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku

 

14.25 - 14.45   Prezentacja - Programy praktyk zawodowych w Europie: Kluczowe czynniki sukcesu

Łukasz Sienkiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ekspert Projektu Europejskie doradztwo w zakresie polityk praktyk i staży Komisji Europejskiej. 

 

 14.45 - 15.00   Podsumowanie


 15.00 - 16.00   Lunch 


 16.00 - 17.00          Warsztaty dla uczestników 

Portfolio Europass - FRSE 

EURES - praca w UE - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 

Erasmus + - warsztat dla beneficjentów programów z zakresu szkolnictwa zawodowego, FRSE