Konferencja "Zawodowcy NA START!"

8 Grudnia 2014, 09:00-16:00 (Poniedziałek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

O Konferencji

W ciągu ostatnich kilkunastu lat wizerunek kształcenia zawodowego w Polsce uległ znacznemu pogorszeniu. Panuje powszechne przekonanie, że do szkół zawodowych zdają uczniowie mniej zdolni i ambitni, a perspektywę znalezienia dobrze płatnej pracy gwarantuje jedynie posiadanie dyplomu uczelni wyższej. Efektem takiego stereotypowego spojrzenia na system kształcenia jest brak równowagi pomiędzy podażą i popytem określonych kwalifikacji oraz umiejętności na rynku pracy. Tymczasem, jak obrazują przykłady niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej, stworzenie i rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego może w znacznym stopniu przyczynić się do utrzymania wzrostu gospodarczego oraz ograniczenia bezrobocia, a co za tym idzie zredukowania napięć społecznych.

Znaczenie kształcenia zawodowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Unii Europejskiej będzie głównym tematem konferencji "Zawodowcy na Start" - wydarzenia, którego inicjatorem są  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wśród uczestników i prelegentów obecni będą przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój oświaty, a także - w tak potrzebną - współpracę sektora szkolnictwa zawodowego ze światem biznesu i samorządami na szczeblu lokalnym. Wymianę ciekawych doświadczeń umożliwi udział gości z niektórych państw członkowskich UE i instytucji Unii Europejskiej.

W programie konferencji przewidziano, oprócz głównych przemówień, panele dyskusyjne, których tematyka porusza ważne zagadnienia związane z funkcjonowaniem i perspektywami systemu kształcenia zawodowego w Polsce i Unii Europejskiej, a także warsztaty dla uczestników. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane również wyniki analiz przeprowadzonych przez ekspertów oraz instytucje badawcze.Wydarzenie będzie transmitowane on-line na stronach organizatora, współorganizatora i partnerów, a także na portalu społecznosciowym Facebook